40 PPDR - Dzień I - Radom - Orońsko

Zmierzając w jubileuszowej pieszej pielgrzymce do Częstochowy na spotkanie z Matką Boga i naszą Matką, pragniemy szczególnie w tym roku, odkryć na nowo obecność Ducha Świętego i Jego darów. Teksty Pisma Świętego określają Go jako: „Ducha Prawdy”, „Ducha Bożego”, „Ducha Pańskiego”, „Ducha Pana Boga”, „Ducha Łaski” czy „Ducha Proroctwa”. Imię własne Ducha Świętego, Trzeciej Osoby Trójcy Świętej to: „Paraklet czyli Obrońca, Adwokat, Pocieszyciel”. Duch Święty jest dawcą siedmiu darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni i pobożności. Owocami życia w Duchu są: „miłość, radość, pokój, cierpli-wość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).
Naszej pielgrzymiej drodze towarzyszy w tym roku św. Stanisław Kostka. Przywołując jego życie, pragniemy w kolejne dni odkrywać w nim obecność i działanie Ducha Świętego oraz Jego darów.
Duch Święty chce uzdolnić każdego z nas do zobaczenia siebie jako człowieka umiłowanego przez Boga Ojca. Ma również dla nas misję do spełnienia. Jest nią naśladowanie i pomnażanie tej bezwarunkowej miłości, jaką Bóg ma dla nas. On chce, byśmy kochali innych i siebie taką właśnie miłością. Poprzez odnawianie przymierza chrztu świętego Duch Święty przypomina nam, że zawsze jesteśmy dziećmi Boga. Ty i ja  jesteśmy wezwani, powołani, aby uzdrawiać pierwotną ranę odrzucenia, którą nosi w sobie wielu ludzi. Poprzez św. Faustynę Duch Święty przypomina nam, byśmy wołali: Jezu, ufam Tobie! Jezu, ufam Ci w każdej sytuacji! Te słowa to wyznanie wiary zgodne z naszą tożsamością - opieram się na Twojej miłości do mnie!