40 PPDR - Dzień IV - Stąporków - Radoszyce

Rozpoczynamy kolejny dzień wspólnego wędrowania do tronu naszej Matki. Pamiętajmy, że uczy nas Ona, by każdą chwilę swojego życia powierzać Jezusowi, który posyła nam Ducha Pocieszyciela. Duch Święty obdarza nas różnorakimi darami. Kolejny dar, który dziś będziemy rozważać, to dar rady.
Psalmista mówi: „Pan dał mi rozsądek, bo nawet w nocy upomina mnie serce”. Poucza nas przez to, że Bóg mówi do naszego wnętrza. Przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść.
Święty Stanisław Kostka jest dla nas wzorem wrażliwości na głos Boga. Swoje myśli, uczucia i intencje ukierunkował według serca Bożego. O dokonywanych przez niego wyborach możemy powiedzieć, że były zgodne z Ewangelią Jezusa. Często powtarzał „do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć”.
Prośmy za wstawiennictwem świętego Stanisława, by Bóg pomagał nam dokonywać w swoim życiu właściwych wyborów i oświecał nas swoim Duchem, aby nasze czyny były zawsze podejmowane w jedności z Bożą logiką. Prośmy Matkę Boga i naszą, byśmy dzisiaj wzrastali wewnętrznie.