40 PPDR - Dzień V - Radoszyce - Oleszno

Drodzy Bracia i Siostry, rozpoczynamy kolejny dzień naszego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani. Chcemy na początku tego dnia dziękować dobremu Bogu za wypoczynek i szczęśliwą noc a także za dobrze rozpoczęty dzień. Pragniemy prosić za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki o bezpieczne podróżowanie na pielgrzymim szlaku, byśmy już niedługo mogli pokłonić się Jej w kaplicy cudownego obrazu i zanieść Jej wszystkie nasze intencje, z którymi wędrujemy. Siostry i Bracia! Podczas naszych pielgrzymkowych konferencji odkrywamy działanie Ducha Świętego w sakramentach świętych. Duch Święty sprawia, że Jezus staje się prawdziwie obecny w naszym życiu. Tam, gdzie On przychodzi, człowiek może być wreszcie sobą. Każdy sakrament jest lekarstwem na jakąś ranę w naszym życiu; jest to droga do umocnienia naszej wolności.
Kochani! Jak sądzicie, do jakiej rany w naszym życiu jest skierowany sakrament kapłaństwa? Co Bóg chce odnawiać w naszym życiu przez posługę kapłańską? Musimy sobie zdawać sprawę, że najsilniejsza pokusa, której pod-legamy, polega na buncie wobec miłości i na nieposłuszeństwie Bogu. Jesteśmy poddani bezbożnej skłonności polegania na samym sobie. Jan Paweł II w książce „Przekroczyć próg nadziei” stwierdził, że bunt wobec ojcowskiego autorytetu Boga i brak ufności w Jego miłość, w Jego obietni-ce jest grzechem z raju. Grzech Adama i Ewy pojawia się również dzisiaj i dotyczy nas wszystkich. Niejednokrotnie grzech polegania na samym sobie jest ukrytą zuchwałością. Jeśli jestem autorytetem sam dla siebie, nie będę przyjmował autorytetu Boga i Jego mądrości. Bez przyjęcia autorytetu Boga Ojca w moim życiu będzie zawsze chaos i bałagan. Będzie mi bardzo trudno odnaleźć właściwy kierunek w życiu.

Galeria - V Dzień 40 PPDR na Jasną Górę - Zobacz TUTAJ