40 PPDR - Dzień VI - Oleszno - Kuźnica Grodzisko

Dar bojaźni Bożej skłania wolę do posłuszeństwa Bogu. Nie z obawy przed karą i potępieniem, lecz z miłości do Boga. Ta synowska bojaźń jest synonimem miłości. Chodzi o lęk, aby Bóg nie doświadczył od nas i od innych przykrości. Mamy wystrzegać się zła z lęku przed zranieniem Boga. Inna bojaźń wynika z lęku o siebie: co będzie ze mną? Tak przeżywana jest „instynktem samozachowawczym”. Wtedy myśli się o Bogu jako o Tym, który zagraża. Duch Święty wyzwala z takiej postawy. Pojawia się niepokój, aby nie zasmucać kochającego nas Boga, podobnie jak nie chcemy sprawiać przykrości kochającym nas osobom. Dar bojaźni uczy więc głębszego przeżywania wiary.

Jest to wspaniały dar, który posiadało wielu świętych także św. Stanisław Kostka który patronuje nam w całej naszej pielgrzymkowej drodze. To dzięki niemu możemy zacząć prawdziwie sensowne życie, będące owocem woli Bożej. A gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.

 

Galeria - VI Dzień 40 PPDR na Jasną Górę - Zobacz TUTAJ