40 PPDR - Dzień VIII - Mokrzesz - Jasna Góra

Dziś dane nam jest przez Bożą Opatrzność również stanąć i uklęknąć przez Twoją, o Maryjo Cudowną Ikoną, w tak ważnym dla naszej Ojczyzny czasie. W godzinie Apelu z wiarą, nadzieją i miłością pragniemy przedstawić Ci Maryjo, Królowo Polski, całą naszą umiłowaną Ojczyznę, a szczególnie naszą diecezję radomską, z jej pasterzami, kapłanami, alumnami, osobami życia konsekrowanego, wiernymi świeckimi  rodzinami, dziećmi, młodzieżą, osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi. Przychodzimy jako Twoje dzieci, a Ty wskazujesz nam od setek lat na tym miejscu drogę. Jesteś przecież Hodegetrią... Wskazującą Drogę, a jest nią

Twój Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Jesteśmy w polskiej Kanie. Wsłuchujemy się w Twój matczyny głos: Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie Syn (por. J 2,5).

I oto my, o Maryjo, Nasza Matko i Królowo, jesteśmy dzisiaj w godzinie Apelu Jasnogórskiego u Twych stóp z żarliwą modlitwą, w niezwykłym Roku 100lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę Jubileuszu Twojego Królestwa, wskrzeszonego dzięki Bożej łasce po 123 latach zaborczej niewoli. Dziś za to, Królowo Korony Polskiej, z całego serca, słowami i czynami dziękujemy oraz błagamy o dalszą pomoc i opiekę.

Twój tak wielki czciciel, „Cały Twój” papież Jan Paweł II w 1979 r. tu na Jasnej Górze przypomniał nam, że Maryja po swojemu kształtuje procesy dziejowe na naszej ziemi.