Pielgrzymowanie jest wpisane w historię człowieka i całego Ludu Bożego.

Abraham, „ojciec naszej wiary”, posłuszny Bożemu poleceniu, podejmuje pielgrzymowanie do ziemi wskazanej przez Pana Boga. Podczas tej pielgrzymki buduje ołtarz i składa ofiarę dziękczynną. Pięknym wzorem pielgrzymowania jest Najświętsza Maryja Panna: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 39-40).

Człowiek wiary odpowiada na Boże zaproszenia uświęcając także czas i przestrzeń. Jedną z form takiego uświęcania jest pielgrzymowanie.

Pielgrzymka – to „rekolekcje w drodze”. W tym roku treścią naszych rozważań będą prawdy zawiązane z tematem: „Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dziękując za odzyskanie wolności będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Naszym przewodnikiem będzie Patron roku duszpasterskiego – Św. Stanisław Kostka.

 

Na trud pielgrzymowania wszystkim z serca błogosławię

+ Henryk Tomasik 

Biskup Radomski

Już 6 sierpnia 2018 wyruszy do tronu naszej Matki 40 jubileuszowa piesza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę.

Uroczysta Eucharystia rozpocznie się o godzinie 9:30 na placu W.S.D. ul. Młyńska; wymarsz pierwszej grup o godzinie 11:00.